پد زیر بغل، لایه ای پنبه ای و اغلب یکبار مصرف است که به پوست یا لباستان چسبانده می شود تا عرق اضافی را جذب کند. چنانچه از پدهایی که مستقیما روی پوست چسبانده می شوند استفاده می کنید، باید بدانید که روی پوست خشک، تمیز و اصلاح شده بهتر عمل می کنند.

بعضی از پدهای ضد عرق را می توان بیش از یک بار استفاده کرد. این مدل ها قابل شستشو هستند، و اکثرا به لباس وصل می شوند. چند نمونه از پدهای ضد عرق زیر بغل و محافظ های لباس که امروزه در دسترس هستند:

  • محافظ های لباس که دور بازو یا شانه بسته می شوند.
  • پد ضد عرق زیر بغل که مستقیما به پوست چسبانده می شود.
  • پدهای عرق گیر که به داخل لباستان می چسبند.
  • محافظ هایی که باید با گیره های فلزی، نوار پارچه ای، سوزن پوشیده شوند و یا به لباستان متصل شوند.
  • محافظ های زیر بغل که باید به لباس زیر متصل شوند.