عرق زیر بغل برنامه طبیب

راهکار پیشگیری از عرق زیر بغل در برنامه طبیب

برنامه طبیب یک برنامه پزشکی است که از شبکه سوم سیما پخش می گردد. در برنامه روز یک شنبه ۷ مرداد ۹۸...

ادامه مطلب