زیرپوش نخی با الیاف طبیعی

یک زیرپوش نخی بسیار نرم است، حساسیت ایجاد نمی کند و با پوست سازگار است، عرق را دفع می کند و بوی بد عرق را نمی گیرد